avatar
T Saki

🔸||試用||
轉左天氣 乾燥左好多🤦🏻‍♀️
當然又要轉skincare la💕
#法國ORLANE超效水凝雙重修護面霜
🤦🏻‍♀️最近趕project 我都懶敷mask
👉🏻👈🏻皮膚唔係講笑 真係超乾🤦🏻‍♀️
😍竟然一搽了這面霜
皮膚水分就提升左27%水份👍🏻👍🏻

🔸面霜蘊含透明質酸、天然乳木果油複合物、B21植物能量複合物等主要成分

❤️面霜質地好幼滑!!!
❤️易推易吸收💕
❤️除了高保濕力,鎖水效果都很好👍🏻👍🏻!!
❤️緊緻效果也不錯
😌而且冇油膩感💕