avatar
T Saki

#heme四色眼彩盤
我用既係 #大地迷棕 色
❤️好啱新手用的
🙆🏻也好啱中意清清地化淡妝既朋友
👀粉狀眼影
❤️粉質幼細 有丁點飛粉
❤️顏色透亮
❤️一下顯色👍🏻👍🏻
❤️keep到一整天 冇溶妝
⭐️建議用眼影棒或掃上眼影
比較容易控制眼影上色
#最後有眼妝教學及試色圖
#sakit_眼妝 #眼妆分享