avatar
heibeelam

小黑瓶唔洗多介紹喇😆😂
自購 非廣告 用完大支嗰時咁啱sasa做特價 買咗細支
任何皮膚都啱用 堅持用一排 皮膚會滑 敏感肌嘅我用咗皮膚夠水份無咁容易泛紅 但唔會解決敏感肌 無咁神奇 不過冬天用佢嚟打底再查其他精華 保濕效果好好 如果係油肌齋用佢都好夠 除價錢不親民外無毛病 官方講明夠一泵先夠查全面 唔好慳住用喇各位😂