avatar
iki_cheung

搵到隻好用嘅打亮粉餅🥰
呢張相就係用左 #Illamasqua 高光粉餅👏🏻
我主要用嚟打輪廓用🤪
上臉感覺似韓系妝感...同幾透
自然得黎又好有立體感
✨✨皮膚有光澤感✨✨✨