avatar
T Saki

#sakit_nail
#sakit_淘寶
🙆🏻終於打指甲文了
應該係我整過最簡單的指甲款💕
👉🏻除了底油,其他都要照燈60s
#蠟筆小新指甲
🔸屬基本指甲款
😂只係油底色 貼上指甲貼,加畫上幾條線條及波點🙆🏻
先介紹主角
❤️#蠟筆小新指甲貼
他們家的指甲貼好好用又易用
放係水度10秒 就可以把紙拿走
🙆🏻有少許厚度 所以不易爛的
😍而且痴左上去 再上一層面油 完全消失了那指甲貼邊👍🏻
❤️❤️❤️仲要只係¥1.78
淘店: 【奕彩美妆纹绣美甲批发店】
網址: https://m.tb.cn/h.3yGywPQ?sm=98e2bc 🙆🏻有sis表示她整極的指甲都不夠厚及弧度pump得唔好睇
⭐️首先大家每塗完一層試下上下反轉手指幾秒,這樣可以令甲油平均點、弧度好看一點,然後先再照燈
⭐️另外,塗完base可先塗一層加固油🙆🏻,可以加厚了gel甲更令gel甲強硬左😏
#加固油
淘店: 【奕彩美妆纹绣美甲批发店】
網址: https://m.tb.cn/h.3B0wW5Y?sm=1ec1df ❤️然後介紹所有甲油比大家
👉🏻👈🏻淘寶的面油及白油都做得比depend好
🔸面油我整了三個星期左右,
到現在依舊好光澤
🔸白油好出色 兩層就好夠色
🤔粉藍皮草色 偏結身
本身不推薦 但好多人都讚它的色好靚
油既時候要小心 比較容易塗得不平伏
😝藍色是我mix出來的
🙆🏻最後要重點介紹這支指甲筆
非常易上手👍🏻
鋼筆外形 好像平時用筆寫字✍️咁的
不加圓點頭 點油畫線非常容易
😏仲有5個不同大小的圓點頭
畫波點也非常容易🙆🏻
#粉紅色白色甲油
淘店: 【奕彩美妆纹绣美甲批发店】
網址: https://m.tb.cn/h.3yxbq8Q?sm=623746
#粉藍色皮草甲油
網址: https://m.tb.cn/h.3yxXZBe?sm=258e11
#面油
網址: https://m.tb.cn/h.3BXP3XA?sm=512564
#指甲彩繪筆
網址: https://m.tb.cn/h.3yN2z0g?sm=a216d1
#估唔到今次全都是同一間淘寶指甲店買的