avatar
T Saki

#heme雙色遮瑕霜
heme這支遮瑕霜顏色完全係為亞洲人膚色而設😍
🙆🏻兩隻顏色都係偏橙調
比較適合遮黑眼圈及調色用
🔸Natural Beige
- 深色 比較似修容既顏色
Light Beige
- 淺色 同我膚色好相似💕
❤️好中意佢有含茶樹精油成分
遮暗瘡都有少許可以降紅既效果
❤️質地比遮瑕液厚少少
但又未到cream咁厚😝
❤️水潤度不是很足夠
遮眼底還是會有細紋跑出來
但可以接受的!
❤️好快乾及好貼膚
乾左就會抓住皮膚
及偏啞緻既妝感
(*留意 會有少許氧化變色問題)
❤️又用我眼下既印作示範🙆🏻
我用淺色上一層已經可以完美遮蓋😍😍
而且好持久!!!!!
❤️過了8小時,都只係甩了2成左右👍🏻